Önemli Tarihler

Özet gönderimi için son tarih

20 Mart 2017

Kabul edilen bildirilerin ilanı

24 Mart 2017

Bildiri tam metinlerinin gönderimi için son tarih

1 Mayıs 2017

Sempozyum programının ilanı

3 Mayıs 2017

Sempozyum tarihi

17-18 Mayıs 2017