Sempozyum Hakkında

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumu (OTUDES) Türk Dili ve Edebiyatı ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğrencilerinin bölümlerin kapsadığı alanlardaki akademik çalışmalarını hedefleyen uluslararası katılımlı bir sempozyumdur. Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ordu Üniversitesi Türkoloji Kulübünün işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun amacı, dünyanın farklı üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ya da doktora aşamalarında öğrenim gören öğrencileri bir araya getirerek gerek günümüzde gerekse gelecekte akademik işbirliğine yönelik adımlara zemin hazırlamaktır.

17-18 Mayıs 2016 tarihinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma dünyanın farklı üniversitelerinde fakülte, enstitü ya da merkez bünyesinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sözlü veya poster sunumla katılabileceklerdir. Sempozyum bildirileri 15 dakikalık zaman diliminde iki gün boyunca iki salonda toplam 20 oturumda sunulacaktır.