Başvuru Şartları
  • I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Sempozyumuna katılabilmek için üniversite, enstitü, fakülte vb. bir yüksek öğrenim kurumunda lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyinde eğitim görmek yeterlidir.  

  • Başvuru yapmak isteyenlerin kayıtlı oldukları üniversiteden ya da e-devlet sisteminden alacakları 2017 tarihli ÖĞRENCİ BELGESİ'ni ve http://otudes.odu.edu.tr/ sayfasından indirecekleri doldurulmuş “BAŞVURU FORMU”nu otudes2017@gmail.com adresine mail yoluyla 20 Mart 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

  • 24 Mart 2017 tarihinde başvurusu kabul edilenlerin listesi sempozyum web sayfasından duyurulacaktır.

  • Başvurusu kabul edilen katılımcıların bildirilerini, BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI’na dikkat ederek hazırlamaları 1 Mayıs 2017 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar bildiri tam metinlerini göndermeyen katılımcılara sempozyum programında yer verilmeyecektir.

  • Bildiri tam metinlerini gönderen katılımcılara göre sempozyum programı düzenlenecek ve bu program 3 Mayıs 2017 tarihinde ilan edilecektir. Bildiri Kitabı bu metinler üzerinden hazırlanacaktır. Bildiri metinlerinde, sempozyum gerçekleştikten sonra düzeltme yapmak isteyenler 10 gün içinde 29 Mayıs 2017 tarihine kadar göndermek zorundadırlar. Bildirilerinin düzeltilmiş biçimlerini göndermeyen katılımcıların önceki bildiri metinleri BİLDİRİ KİTABI’na esas alınacaktır.